ஒவ்வொரு பணியாளரும் பாராட்டப்பட்டு வெகுமதி பெறும் ஒரு கலாச்சாரத்தை வளர்க்கும் நோக்கத்துடன், 2018/2019 ஆம் ஆண்டிற்கான மனிதவளப் பிரிவு ஏற்பாடு செய்த AASL இன் முதல் பணியாளர் அங்கீகாரத் திட்டம் 2020 செப்டம்பர் 17 அன்று சிவில் விமானப் போக்குவரத்து ஆணையத்தின் ஆடிட்டோரியத்தில் நடைபெற்றது. இந்த விழா க .ரவ முன்னிலையில் நடைபெற்றது. அமைச்சரவை அமைச்சர் பிரசன்னா ரனதுங்கா, ஏஏஎஸ்எல் தலைவர் மேஜர் ஜெனரல் (ஓய்வு) ஜி. ஏ. சந்திரசிரி, ஏஏஎஸ்எல் துணைத் தலைவர் ராஜீவ் சிரி சூரியராச்சி மற்றும் சிவில் ஏவியேஷன் இயக்குநர் ஜெனரல் கேப்டன் தீமியா அபேவிக்ரமா, ஏஏஎஸ்எல் இயக்குநர்கள் மற்றும் ஏஏஎஸ்எல் மற்ற அதிகாரிகள்.

விண்ணப்பங்கள் உள்நாட்டில் அழைக்கப்பட்டன, அவை தொழிற்சங்கங்கள், பிரதேச பிரதிநிதிகள், பிரிவுகளின் தலைவர், இயக்குநர் குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் அமைச்சின் அதிகாரிகள் ஆகியோரை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 3 குழுக்கள் மிகவும் வெளிப்படையான செயல்முறையின் மூலம் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டன. அழைப்பு கடமைகளுக்கு அப்பால் செயல்பட்ட ஊழியர்களுக்கு இறுதி சுற்றுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டு, தங்கம், வெள்ளி, வெண்கலம் மற்றும் மெரிட் விருதுகள் 5 பிரிவுகளின் கீழ் வழங்கப்பட்டன, அதாவது தலைமை, குழு வேலை, படைப்பாற்றல் மற்றும் புதுமை, வாடிக்கையாளர் பராமரிப்பு மற்றும் விழாவில் திறந்த.

சுற்றுலா அமைச்சின் செய்திகள்

Couch Safari - Taking Srilanka wild life to the world

Blessed with an abundance of wildlife, Sri Lanka attracts a significant number of tourists every year visiting the island to experience the exotic creatures living in the stunning Natural Parks. The diverse wildlife spread across wet,

Continue Reading

‘Go on a couch safari’ concept to be promoted by Sri Lanka Tourism

With the recent sharp decline in tourism arrivals due to the global pandemic and flight restrictions, Sri Lanka Tourism has initiated a novel approach to promote the island through a concept branded as “Go on a Couch Safari” covering wildlife streams

Continue Reading

எதிர்வரும் நிகழ்வுகள்

மாவட்டம்