• Main Slider
  • Main Slider 1
  • Main Slider 6
  • Main Slider 2
  • Main Slider 9
  • Main Slider 7
  • Main Slider 10

மேலும் அறிவிக்கும் வரை உள்வரும் சர்வதேச வணிக பயணிகள் விமானங்களுக்கு கட்டுப்பாடு ||  All-Inclusive Sri Lanka Tourism App Now Ready. ||  ATTENTION FOR TOURIST GUIDES ||  The Visa Period extended for Foreigners ||  Why I won't give up on Sri Lanka and you shouldn't either- Lonely Planet ||  SriLankan Airlines operates flights to selected destinations as travel restrictions relax ||  Travel Restrictions to Sri Lanka - COVID-19 outbreak || 

FB IMG 1574760605763

கெளரவ. பிரசன்ன ரணதுங்க

கௌரவ அமைச்சர் 

சுற்றுலாத்துறை அமைச்சு

dvc

கெளரவமான டி.வி. சனகா 

இராஜாங்க அமைச்சர் 

விமான சேவைகள் மற்றும் ஏற்றுமதி வலயங்கள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சு

hettiarachchi

திருமதி கள். ஹெட்டியராச்சி

செயலாளர் 

சுற்றுலாத்துறை அமைச்சு

pro pic ministry

திருமதி மாதவ தேவேசேந்திரா

இராஜாங்க செயலாளர் 

சுற்றுலா ஊக்குவிப்பு இராஜாங்க அமைச்சு

சுற்றுலா அமைச்சின் செய்திகள்

‘Go on a couch safari’ concept to be promoted by Sri Lanka Tourism

With the recent sharp decline in tourism arrivals due to the global pandemic and flight restrictions, Sri Lanka Tourism has initiated a novel approach to promote the island through a concept branded as “Go on a Couch Safari” covering wildlife streams

Continue Reading

ENGAGING KEY SOURCE COUNTRY TOURISM STAKEHOLDERS VIA WEBINARS SLTPB teams up foreign missions to upsurge Post COVID Tourism

Sri Lanka Tourism Promotions Bureau (SLTPB) conducted a series of Webinars for key markets in collaboration with the Sri Lanka High Commissions overseas...

Continue Reading

எதிர்வரும் நிகழ்வுகள்

மாவட்டம்