மேலதிக தகவல்களுக்கு கீழே உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை நிரப்புக. துரிதகதியில் பதில் அளிக்கப்படும்.

 • அமைச்சர் அலுவலகம்

 • 7வது தளம், இல 78, காலி வீதி, கொழும்பு 03, இலங்கை
 • +94 11 245 2912
 • +94 77 748 9999
 • +94 11 238 2218
 • இராஜாங்க அமைச்சரின் அலுவலகம்

 • 6 வது தளம்,
  ரக்ஷண மந்திரய,
  இல 21, வொக்ஸ்ஹோல் வீதி,
  கொழும்பு – 02.
  இலங்கை.
 • +94 11 232 3604
 • +94 11 242 1363
 • சுற்றுலா மற்றும் விமான சேவைகள் அமைச்சு

 • 6 வது தளம்,
  ரக்ஷண மந்திரய,
  இல 21, வொக்ஸ்ஹோல் வீதி,
  கொழும்பு – 02.
  இலங்கை.
 • +94 11 232 1222
 • +94 11 243 6672

சுற்றுலா அமைச்சின் செய்திகள்

Japanese Tour Operators/ Agents participate in a FAM Tour to promote Sri Lanka as a travel destination

Japanese Tour Operators/ Agents participate in a FAM Tour to promote Sri Lanka as a travel destination

Continue Reading

Vistara , India’s finest full service carrier inaugurates Mumbai – Colombo service

Vistara , India’s finest full service carrier inaugurates Mumbai – Colombo service

Continue Reading
மாவட்டம்