2019 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 22 ம் திகதி முதல் 3ம் திகதி ஜன் வரை நடைபெறுவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்ட CITES CoP 18 ஆனது ஆகஸ்ட் மாத பிற்பகுதி / செப்டெம்பர் மாத முற்பகுதியில் நடாத்த தீர்மானிக்கப்பட்டடுள்ளது.

download

சுற்றுலா அமைச்சின் செய்திகள்

Japanese Tour Operators/ Agents participate in a FAM Tour to promote Sri Lanka as a travel destination

Japanese Tour Operators/ Agents participate in a FAM Tour to promote Sri Lanka as a travel destination

Continue Reading

Vistara , India’s finest full service carrier inaugurates Mumbai – Colombo service

Vistara , India’s finest full service carrier inaugurates Mumbai – Colombo service

Continue Reading
மாவட்டம்