ආසියාවේ ප්‍රමුඛතම සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස ශ්‍රී ලංකාවට හිමිවීමත් සමගම පර්යේෂණ මාර්ග සිතියමක් සකස් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය සහ ඕස්ට්‍රේලියාවේ වෙළඳපල සංවර්ධන පහසුකම සූදානම් වේ. මාර්ග සිතියම මඟින් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන අමුත්තන් පිළිබඳ වඩා හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමටත්, සාක්ෂි පදනම් කරගත් තීරණ ගැනීමට සහ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ආයෝජන සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශවලට සහාය වීමටත් හැකි වේ. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයේ දත්ත එක්රැස් කිරීමේ ප්‍රයත්නයන්හි ඵලදායිතාවය තක්සේරු කිරීම සඳහා ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සිදු කළ පළමු අවස්ථාව මෙයයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක උපායමාර්ගික සැලැස්මේ අරමුණු වලට අනුකූලව ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක අංශයේ උපායමාර්ගික දිශාව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වඩා හොඳ තත්ත්වයේ දත්ත සහ පර්යේෂණ අවශ්‍ය බව ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනය විසින් හඳුනා ගන්නා ලදී.

“ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය වශයෙන් ඉහළම සංචාරක ගමනාන්තයක් බවට පත්කරවන විවිධාකාර සංචාරකයින්, සංචාරක සේවා සහ නිෂ්පාදන හඳුනා ගැනීම SLTDA හි අරමුණයි” යනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ව්‍යාපාරයේ සභාපති කිමාර්ලි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය පවසන ලදි. “සංචාරක ආශ්‍රිත දත්ත එක්රැස් කිරීම, විශ්ලේෂණය කිරීම සහ ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සඳහා වන මූලික ආයතනය ලෙස අපගේ ඉලක්කය වන්නේ නව ආයෝජන, ප්‍රවර්ධන සහ ප්‍රතිපත්ති සඳහා අවස්ථා හඳුනා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයේ පර්යේෂණ හැකියාවන් සහ භාවිතයන් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා මෙම මාර්ග සිතියම භාවිතා කිරීමයි.”

ඕස්ට්‍රේලියානු රජය සඳහා ප්‍රමුඛතම පෞද්ගලික අංශයේ සංවර්ධන වැඩසටහන වන MDF විසින් සපයනු ලබන සහයෝගය තුළින් ජාත්‍යන්තර උපදේශන ආයතනයක් ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනය සමඟ සමීපව කටයුතු කරමින් වර්තමාන පර්යේෂණ රාමු සහ භාවිතයන් පරීක්ෂා කර පරතර විශ්ලේෂණයක් සිදු කරනු ඇත. මේ මත පදනම්ව සංචාරක දත්ත එක්රැස් කිරීම, විශ්ලේෂණය සහ භාවිතය වැඩි දියුණු කිරීම අරමුණු කරගත් පස් අවුරුදු මාර්ග සිතියමක් සකස් කෙරේ. ඉදිරි වසර පහ තුළ ක්‍රියාත්මක කළ යුතු පියවර මාලාවක් මාර්ග සිතියම මගින් හඳුනාගෙන ඇති අතර එමඟින් ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ව්‍යාපාරයේ හැකියාව ගෝලීය වශයෙන් ප්‍රමුඛ සංචාරක ගමනාන්තයන් විසින් අනුගමනය කරනු ලබන ප්‍රමිතීන්ට ගෙන එනු ඇත.

ඕස්ට්‍රේලියාව මෙම අධ්‍යයනයට සම්බන්ධ වීම MDF හරහා ශ්‍රී ලංකා සංචාරක කර්මාන්තයට දක්වන පුළුල් සහයෝගයේ කොටසකි. එය ඕස්ට්‍රේලියානු රජය විසින් අරමුදල් සපයනු ලබන අතර එය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන්නේ ස්විස්කොන්ටැක්ට් සමඟ සහයෝගයෙන් පල්ලෙඩියම් ආයතනය විසිනි. සංචාරක පර්යේෂණ ඕස්ට්‍රේලියාව (TRA) සමඟ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා අධ්‍යයන චාරිකාවක් සඳහා පහසුකම් සැලසීම තුළින් ඕස්ට්‍රේලියාව සිය පර්යේෂණ හැකියාව වැඩි කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයට සහයෝගය ලබා දී ඇත.

“දත්ත හා පර්යේෂණ උපයෝගී කර ගැනීමෙන්, ප්‍රවර්ධනය සහ ආයෝජන පිළිබඳ තීරණ සාක්ෂි මත පදනම් විය හැකි අතර ආයෝජන හා අලෙවිකරණයේ ප්‍රතිලාභ සොයා බලා මැනිය හැකි අතර එමඟින් රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශවලට වැඩි වටිනාකමක් ලබා දෙනු ඇත” යනුවෙන් MDF ශ්‍රී ලංකා රටේ අධ්‍යක්ෂ මොමිනා සාකිබ් මහතා පැවසීය. .

පස් අවුරුදු පර්යේෂණ මාර්ග සිතියම ක්‍රියාත්මක කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ව්‍යාපාරයට සහ සංචාරක කර්මාන්තයේ සහෝදරත්වයට දත්ත පදනම් කරගත්, දැනුවත් තීරණ ගැනීම තුළින් උපායමාර්ගිකව ප්‍රතිලාභ ලැබෙනු ඇති අතර එමඟින් ඉලක්ක අලෙවිකරණයට සහාය වන අතර සම්පත් හා ආයෝජන සඳහා ඉහළ ආයෝජන ප්‍රතිශතයක් ලබා ගත හැකිය. ජාතික සංචාරක සංවිධානයට (NTO) සහ කර්මාන්තයේ පාර්ශවකරුවන්ට ගෝලීය සංචාරක හා සංචාරක කර්මාන්තයේ නව සාමාන්‍යයට අනුවර්තනය වීමට සහාය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

සංචාරක පුවත්

The second BIMSTEC Network of Tour Operators meeting concludes with new initiatives for developing regional tourism

BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral, Technical and Economic Cooperation, Dhaka) was initiated as a platform to bring together the countries in the Bay of Bengal to discuss and work in collaboration to develop all aspects of 14 main s

Continue Reading

CHINESE INTERNATIONAL TRAVEL MART OPEN FOR VIRTUAL TRAVEL BUSINESS SLTPB Registered Businesses to have extended 6 month Direct Virtual Access to Chinese Travel Businesses

Sri Lanka participated at the virtual version 5 of China International Travel Mart (CITM - 2020) which was held from 16th to 18th November 2020 at Shanghai New International Expo Centre, China where the first two days of the fair was open to the trad

Continue Reading
දිස්ත්‍රික්කය