ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් ගුවන් සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ඩී.ජී.සී.ඒ) අද නිකුත් කළ නියෝගයට අනුව, කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළෙන් පිටත්ව යන සියලුම මගීන් සතුව අපේක්ෂිත ගමන් දිනට පැය 72 කට පෙර ලබා ගත්  COVID-19 " negative " PCR පරීක්ෂණ වාර්තාවක් තිබිය යුතු බව අපගේ වටිනා ගනුදෙනුකරුවන්ට දැනුම් දීමට ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවය අපේක්ෂා කරයි. 

මෙම අනිවාර්ය අවශ්‍යතාව 2020 ඔක්තෝබර් 18 දින සිට පැය 1800 සිට බලාත්මක වේ.

මගීන්ට ඔවුන්ගේ සංචාරක නියෝජිතයා අමතන්න හෝ +94117771979 අංකයෙන් ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගමේ ගෝලීය ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය අමතන්න හෝ වැඩි විස්තර සඳහා ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගමේ වෙබ් අඩවිය www.srilankan.com වෙත පිවිසෙන්න.

ඔබගේ ආරක්ෂාව සහ යහපත් සෞඛ්‍යය අපගේ ඉහළම ප්‍රමුඛතාවය වන අතර, ඔබ ඉක්මනින් යානයට පැමිණෙනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙමු.

ආයතනික සන්නිවේදනය
ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය
www.srilankan.com

සංචාරක පුවත්

The World Travel Market - UK (WTM) Virtual Event held 9th – 11th November 2020/ Sri Lanka Tourism aims at upsurge in UK Traveller flow to Sri Lanka

The World Travel Market (WTM) virtual event was held from 9th November 2020 to 11th November 2020, from 7am to 10 pm GMT. Sri Lanka Tourism together with the Travel and Tourism industry participants took part in the WTM Virtual UK Travel Market which

Continue Reading

Sri Lanka Tourism's Wildlife Streaming event “Couch Safari' - A resounding success

The first ever initiative of Sri Lanka Tourism’s effort in showcasing the island’s wildlife to the world through streaming technology is an unprecedented success with the support of the stakeholders, partners and wildlife enthusiasts from all over th

Continue Reading
දිස්ත්‍රික්කය