2020 සැප්තැම්බර් 7 වන දින BIA එයාර් කාගෝ විලේජ් හි දී පාර්ශ්වකරුවන්ගේ  සහ ගරු. ගුවන් සේවා හා අපනයන කලාප සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩී.වී.චානක, ඒ.ඒ.එස්.එල්. හි සභාපති මේජර් ජෙනරාල් ජී.ඒ.චන්ද්‍රසිරි මහතා, ඒ.ඒ.එස්.එල්. හි උප සභාපති රජීවසිරි සූරියආරච්චි මහතා සහ අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්, ගුවන්තොටුපල හා ගුවන් සේවා සේවා (ශ්‍රී ලංකා) ලිමිටඩ්, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවය, සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය , BIA භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන්නන්, භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන්නන් සහ අනෙකුත් BIA පාර්ශවකරුවන්ගේ  රැස්වීමක් පැවැත්විණි.

රැස්වීමේ පරමාර්ථය වූයේ BIA හි භාණ්ඩ ප්‍රසාරණය හා සංවර්ධනය සඳහා දිගු කාලීන සැලසුම් අවශ්‍යතා සඳහා AASL හි උපායමාර්ගික දිශාව සාකච්ඡා කිරීමයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන්තොටුපල සහ ගුවන් සේවාහි ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරිත්වය සමඟ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා BIA හි එළඹෙන ගුවන් භාණ්ඩ පර්යන්තයේ උපායමාර්ගික සංවර්ධන සැලැස්ම පිළිබඳව විස්තර කළේය.

නැ‍ඟෙනහිර හා බටහිර වාණිජ මධ්‍යස්ථාන අතර ඉන්දියානු සාගරයේ උපායමාර්ගිකව ස්ථානගත වී ඇති නිසා ගුවන්තොටුපල සහ ගුවන් සේවා (ශ්‍රී ලංකා) සමාගම BIA හි ගුවන් භාණ්ඩ පර්යන්තයේ 24/7 සේවා සපයයි. ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමට පහසුකම් සපයන BIA විසින් වාර්ෂිකව මෙට්‍රික් ටොන් 250,000 ක ධාරිතාවයකින් යුත් භාණ්ඩ හැසිරවීමේ සේවා සහ කැපවූ, මනා පුහුණුව ලත් සහ සුදුසුකම් ලත් කණ්ඩායමක් සපයයි. නවීන පහසුකම් සහිත නව භාණ්ඩ නැව් ආනයන පර්යන්තයක් සහ භාණ්ඩ ගම්මාන ගේට්ටු පිවිසුම් ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමට AASL කටයුතු කරමින් සිටී. සිදු වෙමින් පවතින ව්‍යාප්තියත් සමඟම, කර්මාන්තයේ අවශ්‍යතා සහ ඉල්ලීම් සපුරාලීම සඳහා ගුවන් භාණ්ඩ පර්යන්තය ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇත.

COVID-19 වසංගතය තිබියදීත්, අපනයන සඳහා ආනයන සහ සංක්‍රාන්ති කටයුතු සඳහා BIA අඛණ්ඩව සහයෝගය දක්වයි. ඒ අනුව, 2020 මාර්තු සිට ජූලි දක්වා කාලය තුළ BIA භාණ්ඩ මෙට්‍රික් ටොන් 46,974 ක් හසුරුවා ඇත. තවද, COVID-19 ගෝලීය වසංගත තත්ත්වය තුළ, විනාශ වන භාණ්ඩ BIA වෙතින් ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළට අපනයනය කිරීමේ සැලකිය යුතු වර්ධනයක් දක්නට ලැබේ.

රැස්ව සිටි ඇමතිවරයා ඇමතූ BIA හි භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන්නන් සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන්නන් මුහුණ දී ඇති දැවෙන ගැටලු පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ අතර AASL හි සභාපතිවරයා සියළුම භාණ්ඩ අපනයන ක්‍රියාවලියේ ආරක්ෂක අංශ ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ගෙන ඇති නව ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව පැහැදිලි කළේය.

තවද, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සහ නිලධාරීන් සමඟ BIA භාණ්ඩ ගම්මානය වෙත ස්ථාන පරීක්‍ෂණයක් සිදු කළ අතර, සංචාරයේ දී, BIA හි ඵලදායී හා කාර්යක්ෂම භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා පහසුකම් සැලසීම සඳහා ක්ෂණික විසඳුම් ලෙස වැඩිදියුණු කළ යුතු පහසුකම් සහ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් ප්‍රදේශ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා නිරීක්ෂණය කළේය.

සංචාරක පුවත්

The second BIMSTEC Network of Tour Operators meeting concludes with new initiatives for developing regional tourism

BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral, Technical and Economic Cooperation, Dhaka) was initiated as a platform to bring together the countries in the Bay of Bengal to discuss and work in collaboration to develop all aspects of 14 main s

Continue Reading

CHINESE INTERNATIONAL TRAVEL MART OPEN FOR VIRTUAL TRAVEL BUSINESS SLTPB Registered Businesses to have extended 6 month Direct Virtual Access to Chinese Travel Businesses

Sri Lanka participated at the virtual version 5 of China International Travel Mart (CITM - 2020) which was held from 16th to 18th November 2020 at Shanghai New International Expo Centre, China where the first two days of the fair was open to the trad

Continue Reading
දිස්ත්‍රික්කය