சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு நாட்டைத் திறக்கும் பைலட் திட்டத்தின் பின்னர் விமான நிலையத்தை உத்தியோகபூர்வமாக திறப்பது மற்றும் சுற்றுலாப்பயணிகளுக்கு நாடு மீண்டும் திறப்பது ஆகியவை ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள், பயண முகவர் நிலையங்கள், நிறுவனங்கள் வழங்கும் சுற்றுலா வழிகாட்டிகள் மற்றும் ஓட்டுநர்களுடன் நேற்று விவாதிக்கப்பட்டது.

 19 1  19 2  19 3
 19 4  19 5  19 6
 20 1  20 2  20 3
 20 4  20 5  20 7
 20 8  21 1  21 2
21 4 21 5 21 6

சுற்றுலா அமைச்சின் செய்திகள்

SRI LANKA TOURISM GEARS UP TO WELCOME INTERNATIONAL VISITORS

As Sri Lanka opens its doors to the world once again; Sri Lanka Tourism has pulled out all the stops, ensuring that every precautionary measure has been set in place to make the island getaway as safe, secure and serene as possible for the visitors.

Continue Reading

The second BIMSTEC Network of Tour Operators meeting concludes with new initiatives for developing regional tourism

BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral, Technical and Economic Cooperation, Dhaka) was initiated as a platform to bring together the countries in the Bay of Bengal to discuss and work in collaboration to develop all aspects of 14 main s

Continue Reading

எதிர்வரும் நிகழ்வுகள்

மாவட்டம்