ஹக்கலா தாவரவியல் பூங்கா 1861 ஆம் ஆண்டில் சுற்றுலா அமைச்சகத்தால் நிறுவப்பட்டது. ஹக்கலா ரிசர்வ் ஹக்கலா தாவரவியல் பூங்காவின் சுமார் 300 ஏக்கர் பரப்பளவில் 500 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ளது. சின்சோனா சாகுபடியுடன் தொடங்கிய ஹக்கலா தாவரவியல் பூங்கா, நாட்டின் முக்கிய தோட்டங்களில் இரண்டு காபி மற்றும் தேநீர் குறித்து ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்ட இடமாகும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
இந்த தாவரவியல் பூங்காவின் அருகே ராவண மன்னனின் மருத்துவ தோட்டங்கள் இருந்தன என்று புராணக்கதை. ஜனாதிபதி கோதபய ராஜபக்ஷ மற்றும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆகியோரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ், இந்த தாவரவியல் பூங்காவை சுற்றுலா தலமாக மேலும் அபிவிருத்தி செய்ய அரசு விரும்புகிறது.
க Hon ரவ பிரசன்னா ரனதுங்கா ஹக்கலா தாவரவியல் பூங்காவிற்கு வருகை தந்து சுற்றுலாப் பயணிகளை ஈர்க்கும் மற்றும் அதன் வரலாற்று மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அழகைப் பாதுகாக்கும் இந்த தாவரவியல் பூங்காவின் வளர்ச்சி குறித்து சம்பந்தப்பட்ட துறைகளுக்கு அறிவுறுத்தினார்.

 02 1 01   04 1
 03 1  05 1  7
 12  9  11

சுற்றுலா அமைச்சின் செய்திகள்

Couch Safari - Taking Srilanka wild life to the world

Blessed with an abundance of wildlife, Sri Lanka attracts a significant number of tourists every year visiting the island to experience the exotic creatures living in the stunning Natural Parks. The diverse wildlife spread across wet,

Continue Reading

‘Go on a couch safari’ concept to be promoted by Sri Lanka Tourism

With the recent sharp decline in tourism arrivals due to the global pandemic and flight restrictions, Sri Lanka Tourism has initiated a novel approach to promote the island through a concept branded as “Go on a Couch Safari” covering wildlife streams

Continue Reading

எதிர்வரும் நிகழ்வுகள்

மாவட்டம்