க .ரவ அமைச்சர் பிரசன்னா ரனதுங்கா, ஹக்கலா தாவரவியல் பூங்கா முன் சிறு வணிக சமூகம் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகள் குறித்து தனது கவனத்தை செலுத்தி, எதிர்காலத்தில் அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளை தீர்க்க எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் கலந்துரையாட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் கூறினார்

 IMG 1214  IMG 1222  
IMG 1227 IMG 1228  

சுற்றுலா அமைச்சின் செய்திகள்

Couch Safari - Taking Srilanka wild life to the world

Blessed with an abundance of wildlife, Sri Lanka attracts a significant number of tourists every year visiting the island to experience the exotic creatures living in the stunning Natural Parks. The diverse wildlife spread across wet,

Continue Reading

‘Go on a couch safari’ concept to be promoted by Sri Lanka Tourism

With the recent sharp decline in tourism arrivals due to the global pandemic and flight restrictions, Sri Lanka Tourism has initiated a novel approach to promote the island through a concept branded as “Go on a Couch Safari” covering wildlife streams

Continue Reading

எதிர்வரும் நிகழ்வுகள்

மாவட்டம்