සංචාරක අමාත්‍යංශයට අයත් හග්ගල අද්භිද උද්‍යානය 1861 වසරේදි ස්ථාපනය කෙරුණකි. අක්කර 500 ක භූමි ප්‍රමාණයක පිහිටා ඇති හග්ගල උද්භිද උද්‍යානයේ අක්කර 300 ක පමණ පිහිටා ඇත්තේ හග්ගල රක්ෂිතයයි. සින්කෝනා වගාවෙන් ඇරඹුනු හග්ගල උද්භිත උද්‍යානය මෙරට ප්‍රධාන වැවිලි දෙකක් වු කෝපි හා තේ වගාවද පර්යේෂණ සිදු කළ ස්ථානයක් බව කියැවේ. මෙම උද්භිද උද්‍යානය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ රාවණා රජුගේ ඔෘෂධ උද්‍යාපන පැවති බවද ජනප්‍රවාදයේ සදහන් වේ. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ හා අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ලාගේ උපදෙස් පරිදි මෙම උද්භිද උද්‍යානය දෙස් විදෙස් සංචාරකයින්ගේ ආකර්ශණිය ස්ථානයක් ලෙස තවදුරටත් සංවර්ධනය කිරීම රජයේ අපෙක්ෂාවයි.
ගරු ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමා හක්ගල උද්භිද උද්‍යානයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වූ අතර එහිදී සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කරනු ලබන මෙම උද්භිද උද්‍යානය ‍‍ ඓතිහාසික බව සහ පරිසර සුන්දරත්වය ආරක්ෂා වන පරිදි සංවර්ධනය කිරීම පිළිබදව අදාල අංශ වෙත උපදෙස් ලබා දෙන ලදි.

 02 1 01   04 1
 03 1  05 1  7
 12  9  11

සංචාරක පුවත්

Couch Safari - Taking Srilanka wild life to the world

Blessed with an abundance of wildlife, Sri Lanka attracts a significant number of tourists every year visiting the island to experience the exotic creatures living in the stunning Natural Parks. The diverse wildlife spread across wet,

Continue Reading

‘Go on a couch safari’ concept to be promoted by Sri Lanka Tourism

With the recent sharp decline in tourism arrivals due to the global pandemic and flight restrictions, Sri Lanka Tourism has initiated a novel approach to promote the island through a concept branded as “Go on a Couch Safari” covering wildlife streams

Continue Reading
දිස්ත්‍රික්කය