ඇෆ්ගන් තානාපති මොහොමඩ් අශ්රෆ් හයිදාරි මහතා 2020.09.29 දින සංචාරක අමාත්‍යංශයේදි සංචාරක අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමා හමුවිය. සංචාරක ක්ෂේත්‍රය නැවත ආරම්භ කිරීමටත්. මෙරට ආයෝජන අවස්ථා සදහා වැඩි ඉඩ කඩක් ඇෆ්ගනිස්ථානයට ලබා දීමත් සම්බන්ධයෙන් මෙහිදි දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කෙරිණි. ඇෆ්ගනිස්ථාන තානාපතිවරයා සදහන් කලේ කොවිඩ් 19 වසංගතය පාලනය කිරීම සදහා වත්මන් ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ රජය ගත් ක්‍රියාමාර්ගය ඉතා ප්‍රසංසනීය බවය. දෙරට අතර ද්විපාර්ශවික සබදතා තවදුරටත් තහවුරු කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන්ද මෙහිදි අවධානය යොමු කෙරිණි

 FO4A6913 FO4A6917  FO4A6948 

සංචාරක පුවත්

Couch Safari - Taking Srilanka wild life to the world

Blessed with an abundance of wildlife, Sri Lanka attracts a significant number of tourists every year visiting the island to experience the exotic creatures living in the stunning Natural Parks. The diverse wildlife spread across wet,

Continue Reading

‘Go on a couch safari’ concept to be promoted by Sri Lanka Tourism

With the recent sharp decline in tourism arrivals due to the global pandemic and flight restrictions, Sri Lanka Tourism has initiated a novel approach to promote the island through a concept branded as “Go on a Couch Safari” covering wildlife streams

Continue Reading
දිස්ත්‍රික්කය